Sunday, July 7, 2013

What a deer's antler can do for your health

Deer antler velvet is a major curative and health-giving ingredient in traditional Chinese herbal medicine. It comes from male deer, moose and elk which grow new antlers every year. But before the cartilaginous antlers are fully calcified or become bony, they develop soft velvety outer layers which are extracted or harvested in some countries. The stags are not harmed and the extraction often involves local anesthesia and some restraints as supervised by licensed veterinarians. The extract is then dried, processed and formulated in energy-boosting dietary supplements in sublingual spray and capsule forms.

Health benefits of deer antler velvet

In traditional Chinese folk medicine, deer velvet antler velvet provide different curative efficacies based on what part of the antler the substance was taken. The upper section of the antler produces a waxy substance used to stimulate growth in children. The middle section is called the blood piece used to cure arthritis in adults. Lastly, the bottom section or the bone piece is used for treating calcium deficiency and geriatric ailments.

This tradition has not escaped modern alternative natural medicine and the extracted deer antler velvet has found a large market following among athletes and bodybuilders for its claimed promises of boosting strength, performance endurance, and hastening the healing of injured muscles, tendons and cartilages.

What makes deer antler velvet special?

Deer antler velvet contains a growth hormone substance called IGF-1 or insulin-like growth factor 1. These growth hormones are bio-synthesized in the brain and liver to regulate body growth. Not enough growth hormones results in dwarfism. Doctors sometimes prescribe these hormones to children with growth problems. However, too much of it could lead to a type of gigantism or acromegaly.

As a growth hormone, several scientific studies have suggested that IGF-1 naturally stimulates protein synthesis and muscle tissue growth which in turn leads to stronger and beefier muscles. In addition, it reduces fatigue and hastens body repair when recovering from injuries. Despite the preliminary nature of these studies, supplements containing IGF-1 have become a favorite among athletes and bodybuilders to improve performance. While IGF-1 is naturally found in some food groups like dairy products and steaks, it is most abundant in deer velvet antlers.

Deer antler velvet supplements are available over the counter and do not require US FDA approval. However, it should be noted that the FDA, the World Anti-Doping Agency, the National Football League, Major League Baseball and many other sports associations have banned the use of IGF-1 as an unfair performance boosting drug in itself. But as a diet supplement in the form of sprays and capsules, endocrinologist Alan, Rogol, MD of the University of Virginia said little evidence suggests that deer antler velvet has the same potency as pure IGF-1. To date, using the deer antler velvet supplement may be controversial, but it is allowed among professional and amateur sports associations.

1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  "Không phải là Đại Triệu sao? Xa lắm sao? Đừng tưởng lão tử không có cách nào bắt được ngươi! Sở Dương, ngươi là một tiểu Vương Bát Đản! Ngàn vạn lần đừng để lão tử chứng thực được thân phận của ngươi. Đến lúc đó, cho dù lão tổ tông có che trở ngươi, ta cũng phải đánh ngươi một ngày tám trận!"

  Thanh y nhân nghiến răng nghiến lợi hừ hừ hai tiếng, vung tay lên, tảng đá trước mặt lập tức hóa thành bụi phấn, nổi giận đùng đùng bỏ đi...

  Bất quá, trong lòng hắn cũng có chút thưởng thức, người này không ngờ lại có thể tiên đoán được mình tới... Phần trí tuệ này cũng không phải nhỏ. Nếu thật sự là cháu mình... Ừ, đúng là một gia hỏa thú vị...

  Vô hình trung, đối với Sở Dương không ngờ lại có thêm một sự mong đợi...

  Thiên Ngoại lâu..

  "Hôm nay cũng thật lạnh, tiểu sư đệ, không bằng chúng ta uống một chén, thế nào?" Ô Vân Lương mặc áo khoác da cáo hắc sắc, tiến vào Tử Trúc viên.

  Trong khoảng thời gian này, cũng không có việc gì, Ô Vân Lương cứ tới đây ngồi một chút. Mạnh Siêu Nhiên thích thanh tĩnh, lại bị vị này chưởng môn vị này làm phiền nhiều, nhưng cũng không thể tránh được. Bởi vì đuổi nhiều rồi hắn cũng không chịu đi.

  " Không có hứng thú." Mạnh Siêu Nhiên ngồi trong Tử Trúc Lâm. Tử trúc tuyết trắng, phối hợp với bạch y tóc đen của hắn, lại càng có vẻ tiêu sái xuất trần, cô đơn cô độc.

  ReplyDelete